1395/7/4

آزمون تستی فصل اول مطالعات اجتماعی ششم دبستان | دوستان ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان مهر
شامل مباحث: فصل 1: دوستان ما
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 4 مهر 95
  

کدام گزینه در مورد دوستی درست است؟