1395/7/4

آزمون تستی فصل اول مطالعات اجتماعی ششم دبستان | دوستان ما

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: دوستان ما
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چرا دوستی یک نیاز است؟