1398/12/19

آزمون آنلاین درس 1 تا 11 فارسی (1) دهم دبیرستان نمونه دولتی امام جعفر صادق پاکدشت

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
ستایش: به نام کردگار
فصل 1: ادبیات تعلیمی
درس 1: چشمه
درس 2: از آموختن، ننگ مدار
فصل 2: ادبیات پایداری
درس 3: پاسداری از حقیقت
درس 4: درس آزاد
درس 5: بیداد ظالمان
فصل 3: ادبیات غنایی
درس 6: مهر و وفا
درس 7: جمال و کمال
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
درس 8: سفر به بصره
درس 9: کلاس نقاشی
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
درس 10: دریادلان صف شکن
درس 11: خاک آزادگان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/19
  

کدام عبارت، نادرست معنا شده است؟