1397/8/3

تست های کنکوری درک مطلب زبان انگلیسی (3) دوازدهم | درس ۱

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 1: Sense of Appreciation
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

I don’t know why you haven’t received your TOEFL scores so far. They … to you at least ten days ago.