1395/12/16

آزمون تستی درس 14 فارسی پنجم دبستان | شجاعت

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 14: شجاعت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت زير چند غلط املايی وجود دارد؟

«شجاعت، نترسيدن نیست بلکه آن است که، انسان بتواند در برابر هوادث و رنج‌ها و دشواری‌ها ايستاده‌گی کند. از مشکلات نحراسد و راه های مناسب پيروزی بر آن‌ها را جست‌و‌جو کند.»