1395/9/13

آزمون تستی فصل 3 ریاضی نهم | درس پنجم: شکل های متشابه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 5: شکل‌های متشابه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مزرعه‌ای به شکل مستطیل و ابعاد 80 متر در 60 متر است. در نقشه‌ای محیط این مزرعه 14 سانتی‌متر است. مقیاس نقشه کدام است؟