1395/9/13

آزمون تستی فصل 3 ریاضی نهم | درس پنجم: شکل های متشابه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: درس 5: شکل‌های متشابه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 13 آذر 95
  

كدام دو شكل الزاماً با هم متشابه هستند.