1395/12/16

آزمون تستی درس 13 فارسی هشتم | ادبیات انقلاب

فارسی هشتم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: درس 13: ادبیات انقلاب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 12 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 16 اسفند 95
  

در کدام بیت، کنایه‌های بیشتری به کار رفته است؟