1398/11/21

سوالات آزمون تستی فصل دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم | بهره‌وری (درس 23 و 24)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 23: بهره‌وری چیست؟
درس 24: اقتصاد و بهره‌وری
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هدف تولید اقتصادی در جوامع چیست؟