1397/7/12

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فصل 1: حرکت بر خط راست | 2-1 حرکت با سرعت ثابت

فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
1-2 حرکت با سرعت ثابت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شخصی هنگام پیاده‌روی روی محور $x$ها ابتدا از مکان $+5m$ به مکان $+12m$ می‌رود و سپس به مکان $-4m$ رفته و می‌ایستد. در این صورت جابه‌جایی و مسافت طی شده توسط شخص بر حسب متر کدام است؟