1395/10/7

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 3: ریشه گیری

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: ریشه گیری
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل $\sqrt[3]{-15}\times \sqrt[3]{\frac{9}{5}}$ برابر است با: