{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/06/22

سوالات تستی آزمون مجازی فصل دوم ریاضی نهم | فصل 2: عددهای حقیقی

دوره اول متوسطه نهم ریاضی آبان
شامل مباحث: فصل 2: عددهای حقیقی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی آزمون مجازی فصل دوم ریاضی نهم | فصل 2: عددهای حقیقی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 22 شهریور 1401
  

اگر ${({5^2})^a} = 625$ باشد، مقدار عددی $\sqrt {{{({a^2})}^{\sqrt[3]{{ - 8}}}}} $ کدام است؟