1397/6/30

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب عربی هشتم) | مهر ماه 1397

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شکل روبه‌رو نمودار فشار برحسب عمق را برای دو مایع مختلف نشان می‌دهد. چگالی مایع $(2)$ چند برابر چگالی مایع $(1)$ است؟