1397/6/30

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب عربی هشتم) | مهر ماه 1397

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پدر حميد برای ساخت يک ميز، ۱۶ كيلوگرم آهن و برای ساخت يک صندلی ۱۳ كيلوگرم آهن استفاده كرده است. او برای ساخت ۵۹ ميز و ۷۸ صندلی، چند كيلوگرم آهن استفاده كرده است؟