1397/4/19

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 1-2- مفاهیم اولیه ترموشیمی

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به دو مادهٔ جامد $A$ و $B$ به مقدار مساوی گرما می‌دهيم. اگر تغييرات دمای $A$ و $B$ به‌ترتيب $3/{{8}^{{}^\circ }}C$ و $4/{{5}^{{}^\circ }}C$ باشد، كدام نتيجه‌گيری درست است؟ (دمای اولیهٔ $A$ و $B$ را یکسان در نظر بگیرید.)