1397/6/30

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب علوم هشتم) | مهر ماه 1397

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 شهریور 97