{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زمین شناسی 1399/04/9

سوالات آزمون مجازی فصل 1 و 2 زمین شناسی یازدهم دبیرستان اسراء

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زمین شناسی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون مجازی فصل 1 و 2 زمین شناسی یازدهم دبیرستان اسراء
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 9 تیر 1399
  

مجموع کدام دو کانی زیر، سهم بیشتری در  ساخت پوسته زمین را دارند؟