{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1397/04/6

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 7: تولید مثل (گفتار 1- دستگاه تولیدمثل در مرد)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن
شامل مباحث:
فصل 7: تولید مثل
گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 7: تولید مثل (گفتار 1- دستگاه تولیدمثل در مرد)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 6 تیر 1397