1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 فیزیک دهم | شناوری و اصل ارشمیدس

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
5-2 شناوری
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کوه یخی در دریا شناور است. اگر چگالی (جرم حجمی) یخ نسبت به آب دریا 8/1 فرض شود، چند درصد حجم یخ بیرون از آب قرار می‌گیرد؟