{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1399/11/26

ارزشیابی غیرحضوری دین و زندگی دهم | درس 9: آهنگ سفر

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی1 بهمن
شامل مباحث: درس 9: آهنگ سفر
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

ارزشیابی غیرحضوری دین و زندگی دهم | درس 9: آهنگ سفر
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 26 بهمن 1399
  

طبق فرمایش علی (ع) :《گذشت ایام ، آفاتی در پی دارد.》نتیجه این آفات چیست؟