1398/1/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمی | طیف خطی

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 5-2 طیف خطی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در اتم هیدروژن، الکترون در گذار از $n$ به ${n}'$، فوتونی در ناحیهٔ نور مرئی گسیل می‌کند. $n$ و ${n}'$ به ترتیب از راست به چپ، کدام می‌توانند باشند؟