1395/12/24

آزمون تستی فصل 9 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | دریاهای ایران

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 9: دریاهای ایران
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای صید ماهی در کدام یک از مناطق زیر نیاز به لوازم پیشرفتۀ ماهیگیری و سردخانه است؟