{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1400/12/26

آزمون تستی فصل 4 (تنظیم شیمیایی) زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آذر
شامل مباحث: فصل 4: تنظیم شیمیایی
  تعداد سوالات: 73
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل 4 (تنظیم شیمیایی) زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 26 اسفند 1400
  

کدام گزینه در ارتباط با هورمون‌های تولیدی در مغز که در بازجذب آب نقش دارند، درست است؟