1397/11/24

سوالات تستی درس 1 مدیریت خانواده و سبک زندگی | روابط انسانی

مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 1: روابط انسانی
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه جزء ابعاد یا جنبه‌های روابط انسانی نیست؟