{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (3) 1400/08/14

آزمون ریاضی (3) پایه دوازدهم رشته علوم تجربی | فصل 4: مشتق

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3) دی
شامل مباحث: فصل 4: مشتق
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون ریاضی (3) پایه دوازدهم رشته علوم تجربی | فصل 4: مشتق
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 14 آبان 1400
  

اگر $f(x)={{x}^{2}}+1$ باشد آنگاه مقدار مشتق $\frac{fof}{f}$ به ازای 1 کدام است؟