1396/5/14

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم | مرداد سال 1396

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جملهٔ پرسشی انكاری را انتخاب كنید.