1395/6/31

آزمون تستی درس 6 فارسی نهم | آداب زندگانی

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث: درس 6: آداب زندگانی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 شهریور 95
  

چهارمقاله و قابوس نامه به ترتيب اثر چه كساني هستند؟