1396/3/26

سوالات تستی پیام های آسمان پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 50 سوال پر تکرار

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه حرف «را» نشانه‌ی مفعول است؟