1399/2/3

آزمون مجازی علوم ششم ابتدائی | درس 1: زنگ علوم

علوم تجربی ششم دبستان مهر
شامل مباحث: درس 1: زنگ علوم
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 اردیبهشت 99
  

دانش آموزان برای بررسی اثر رنگبری  آب اکسیژنه روی محلول پتاسیم پرمنگنات باید کدام عامل را تغییر دهند؟