1395/9/19

آزمون تستی درس هشتم فارسی ششم دبستان | دریاقلی

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 8: دریاقُلی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در جمله‌ی زیر، پس از کدام واژه‌ها نشانه‌ی ویرگول (،) قرار می‌گیرد؟

مردم و مدافعان آبادان بی‌درنگ به هر وسیله‌ای که ممکن بود در برابر دشمن به کار آید به مقابله با دشمن پرداختند.