1395/9/14

آزمون تستی درس 6 پیام‌های آسمان نهم | وضو، غسل و تیمم

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: وضو، غسل و تیمم
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حدود شستن و مسح دست در وضو و تیمم چه میزان است؟