{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1402/02/31

امتحان نهایی درس علوم و فنون (3) رشته ادبیات و علوم انسانی نوبت شهریور 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) شهریور 1401
شامل مباحث:
فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس علوم و فنون (3) رشته ادبیات و علوم انسانی نوبت شهریور 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 31 اردیبهشت 1402