{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/09/18

آزمون ریاضی ششم ابتدائی | الگوهای عددی_بخش پذیری_مجموع و تعداد اعداد

دبستان ششم ریاضی مهر
شامل مباحث:
درس 1: الگوهای عددی
درس 2: یادآوری عددنویسی
درس 3: بخش‌پذیری
  تعداد سوالات: 19
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون ریاضی ششم ابتدائی | الگوهای عددی_بخش پذیری_مجموع و تعداد اعداد
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 18 آذر 1399
  

با رقم‌های 1 ، 3 ، 0 ، 5 ، 4 ، 7 بزرگترین عدد 6 رقمی فرد بدون تکرار ارقام کدام است؟