{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #کلاسهای_آنلاین

1397/4/5

نمونه سؤالات تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع
گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 5 تیر 97
  

چند مورد جمله‌ی زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در هر بخشی از نخستین خط دفاعی که .............. همواره .............. »

الف) نمک وجود دارد - سطحی‌ترین یاخته‌ها زنده نیستند.

ب) ترشحاط مخاطی وجود دارد - با زنش مژک‌ها مخاط به بالا رانده می‌شود.

ج) لیزوزیم ترشح می‌شود - ترشحات نمکی با اثر بر میکروب‌ها آن‌ها را نابود می‌کنند.

د) ترشحات اسیدی نقش دارد - با ریختن یاخته‌های سنگ‌فرشی مرده میکروب‌ها از بدن دور می‌شوند.