1396/7/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری آمار و احتمال یازدهم رشتۀ علوم ریاضی | فصل اول: آشنایی با مبانی ریاضیات (درس 1- آشنایی با منطق ریاضی)

آمار و احتمال یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس 1: آشنایی با منطق ریاضی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل