1397/4/22

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 5-3-پلی آمیدها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-5 پلی آمیدها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در فرایند تولید پلی‌آمیدهای ساختگی، افزون بر دی‌آمین‌ها، کدام دسته از ترکیب‌های آلی نیز به‌کار می‌روند؟