1396/5/31

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 6: محیط دایره

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مساحت مربعی 450 سانتی‌متر‌ مربع است. اندازه‌ی قطر این مربع چند متر است؟