1396/5/31

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 6: محیط دایره

ریاضی پنجم دبستان فروردین
شامل مباحث: فصل 6: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 مرداد 96
  

در الگوی زیر به جای علامت سؤال (؟) کدام گزینه قرار می‌گیرد؟