1396/8/27

آزمون تستی علوم تجربی کلاس هشتم ویژۀ آمادگی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی | بخش دوم زیست شناسی (فصل 7 و 8)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث:
فصل 7: الفبای زیست فناوری
فصل 8: تولید مثل در جانداران
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 آبان 96
  

کدام جاندار زیر لقاح داخلی ندارد؟