1395/9/14

آزمون تستی درس پنج فارسی پنجم دبستان | چنار و کدوبن

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 5: چنار و کدوبُن
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت زیر چند جمله، وجود دارد؟
 می پرسم چون می‌اندیشم و می‌اندیشم چون کنجکاوم. کنجکاوم چون زنده هستم