1397/11/25

سوالات تستی درس 7 مدیریت خانواده و سبک زندگی | دلبستگی و روابط پایدار

مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 7: دلبستگی و روابط پایدار
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه جزء پیامدهای بلند مدت پیامدهای شیفتگی در روابط پیش از ازدواج است؟