1396/8/4

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 3: Value of Knowledge

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 3: The Value of Knowledge
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

Bill Gates is very … in the world. Everybody knows him as a rich man.