1395/12/17

آزمون تستی فصل 13 علوم تجربی نهم | جانوران بی‌مهره

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 13: جانوران بی‌مهره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

رطیل، میگو و ملخ به ترتیب از راست به چپ دارای چند پا هستند؟