1397/6/23

سوالات تستی فصل 2 فیزیک دهم رشته علوم تجربی و ریاضی | ویژگی های فیزیکی مواد

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
1-2 حالت‌های ماده
2-2 نیروهای بین مولکولی
4-2 فشار در شاره‌ها
5-2 شناوری
6-2 شارۀ در حرکت و اصل برنولی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک قطره از مایع A را روی ظرف مسطح B می ریزیم. اگر نیروی دگرچسبی بین A و B بیشتر از نیروی هم چسبی مولکول های A باشد، مایع A ........ .