{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/08/2

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 1: رونویسی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) آبان
شامل مباحث:
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
گفتار 1: رونویسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل دوم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 1: رونویسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 2 آبان 1397