1398/4/29

سوالات چهارگزینه ای آمادگی امتحان پایانی هماهنگ ریاضی کلاس ششم

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با رعایت ترتیب عملیات، حاصل عبارت زیر کدام است؟

                                                                                   $38-(5\times 6)\div 2=$