1399/2/6

آزمون مجازی شماره 1 نوبت دوم ریاضی ششم دبستان | خرداد 1399

ریاضی ششم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 1: عدد و الگوهای عددی
فصل 2: کسر
فصل 3: اعداد اعشاری
فصل 4: تقارن و مختصات
فصل 5: اندازه گیری
فصل 6: تناسب و درصد
فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 6 اردیبهشت 99
  

عدد هشتصد و هفتاد ميليون و سی و سه هزار و شصت و دو را 1000 برابر كرده‌ايم. در عدد جديد رقم 7 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟