1398/4/29

سوالات چهارگزینه ای آمادگی امتحان پایانی هماهنگ ریاضی کلاس ششم

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه پاسخ تقریبی از دو روش گرد کردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/1 برابر است؟