1398/4/29

سوالات چهارگزینه ای آمادگی امتحان پایانی هماهنگ ریاضی کلاس ششم

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بعد از محاسبه مساحت مستطیل زیر عدد به دست آمده با تقریب کمتر از 100 به روش گرد کردن، کدام است؟