1395/10/7

آزمون تستی درس 8 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 8: سوره صف و جمعه، او خواهد آمد
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/7
  

از ميان ترجمه های زير، گزينه خطا را تشخيص دهيد: