{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
1397/04/6

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 6: تقسیم یاخته (گفتار 3- میوز و تولید مثل جنسی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث:
فصل 6: تقسیم یاخته
گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 تیر 1397
  

در کدام مرحله از چرخه‌ی سلولی نقطه وارسی وجود ندارد؟

تعداد تست: 949
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان