1398/1/18

آزمون تستی درس 19 مطالعات اجتماعی نهم | کارکردهای خانواده

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 19: کارکردهای خانواده
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اولین شرط بقای هر جامعه کدام است؟