1398/1/18

آزمون تستی درس 19 مطالعات اجتماعی نهم | کارکردهای خانواده

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 19: کارکردهای خانواده
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پدر شیوا در هر یک از حالت‌های زیر از چه روشی برای اجتماعی کردن او استفاده کرده است؟

(1)- وقتی شیوا در امتحانات نمرۀ خوبی گرفت از او قدردانی کرد.

(2)- وقتی شیوا در کارهای خانه به مادرش کمک نمی‌کرد، برای او ارزش یادگیری کارهای خانه را شرح داد.

(3)- وقتی شیوا به معلم‌اش بی‌احترامی کرده بود، پدر مدتی با او صحبت نمی‌کرد.