1397/4/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 1-3- مفاهیم اولیه تولید پوشاک

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-1 مفاهیم اولیه تولید پوشاک
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

الیاف کدام گزینه، امروزه بخش عمده‌ای از پوشاک را تشکیل می‌دهند؟