{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تلفیقی کتاب‌های درسی 1399/11/4

امتحان نوبت اول دروس مطالعات، هدیه و قرآن چهارم دبستان

دبستان چهارم تلفیقی کتاب‌های درسی آذر
شامل مباحث: هفته چهارم دی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نوبت اول دروس مطالعات، هدیه و قرآن چهارم دبستان
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
ثبت شده در 4 بهمن 1399