1398/8/18

آزمون جامع تستی آنلاین درس 1 انگلیسی دهم | Lesson 1: Saving Nature

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: Lesson 1: Saving Nature
  تعداد سوالات: 52
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/8/18
  

My friend had a terrible car accident last night, but he is ................. .