1395/10/27

آزمون تستی درس 6 علوم تجربی پنجم دبستان | چه خبر؟ (1)

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 6: چه خبر؟ (1)
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نقش لاله ی گوش در حس شنوایی چیست؟