1397/10/14

آزمون تستی آمادگی امتحان ترم اول فارسی نهم

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث:
فصل 1: زیبایی آفرینش
فصل 2: شکفتن
فصل 3: سبک زندگی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه « کجا » به معنی چه وقت به کار رفته است؟